Vår historie

Brobyggerstiftelsen er en organisasjon som er involvert i alle aspekter av hjelpearbeidet – fra pengeinnsamling til direkte prosjektledelse i vårt valgte geografiske område. Over de siste 11 årene, har Brobyggerstiftelsen vokst fra å være en liten pengeinnsamler for en annen hjelpeorganisasjon, til å bli en organisasjon som driver et eget familiesenter for gatebarn, med åtte ansatte på Filipinene. Vi ønsker at stiftelsen skal fortsette å vokse. 

I Norge har Brobyggerstiftelsen hovedkvarter i Sandnessjøen. Det er en ung organisasjon som ble stiftet i 2009 av partnerne Roger Bastesen og Nelson Ciano. Vi søker å hjelpe familier i Manila ut av fattigdom, og å øke samarbeidet mellom Norge og Filipinene. Brobyggerstiftelsen er en organisasjon som spesialiserer seg på sosialt entreprenørskap. I motsetning til andre organisasjoner, kommer Brobyggerstiftelsens årlige inntekter ikke kun fra det offentlige og næringslivet. Mer enn 90% av vår totale inntekt i  kommer fra vårt lokale loppemarked og arbeid på ulike festivaler i området.

Vi spiller en viktig rolle i vårt lokalsamfunn. Gjennom Brobyggerstiftelsen lever frivillighetsånden enda. På loppemarkedet møtes frivillige fra ulike deler av samfunnet. Vi har aktive pensjonister som lever meningsfylte liv ved å bidra til en god sak. Vi legger til rette for at folk fra NAV og HIAS kan få arbeidstrening, og vi tar imot folk fra KIF. I tillegg har vi en arena der flyktninger kan komme for å få språktrening, og gi sitt bidrag til samfunnet. Brobyggerstiftelsen har også en økende gruppe frivillige som hjelper oss med oppdrag innen vakthold året rundt.

På Filippinene konsentrerer vi oss om å beskytte barnas interesser, enten de bor på gata, i fattige bydeler eller i områder rammet av naturkatastrofer. Vi har også tro på å samarbeide med andre som setter barnas behov øverst, slik som foreldre og nær familie, skoler, universiteter, private hjelpeorganisasjoner og det offentlige. Dette er grunnen til at vi engasjerer oss i bærekraftige, rettighetsbaserte prosjekter med lokale partnere i landet. Lokale problemer trenger tross alt lokale løsninger. I dag driver vi et familiesenter for gatebarn i Manila. Mer enn 70 barn og deres foreldre får tilgang til mat, medisinsk hjelp og utdanning med støtte fra oss og de lokale myndighetene. Vårt store nettverk gir dem også tilgang til verdifulle kurs i menneskerettigheter, foreldrearbeid, mat og helse, førstehjelp, katastrofeledelse osv. Vi tilbyr også ALS (Alternative Learning System) og arbeidstreningsprogram for foreldre.