Vår historie

Brobyggerstiftelsen er en organisasjon som er involvert i alle aspekter av hjelpearbeidet – fra pengeinnsamling til direkte prosjektledelse i vårt valgte geografiske område. Over de siste 5 årene, har BBS vokst fra å være en liten pengeinnsamler for en annen hjelpeorganisasjon, til å bli en organisasjon som driver et familiesenter for gatebarn, med seks ansatte på Filipinene. Vi ønsker at stiftelsen skal fortsette å vokse. Vi ønsker også å rydde vei for andre organisasjoner i vår region, slik at de også kan blomstre.

I Norge har BBS hovedkvarter i Sandnessjøen. Det er en ung organisasjon som ble stiftet i 2009 av partnerne Roger Bastesen og Nelson Ciano. Vi søker å hjelpe familier i Manila ut av fattigdom, og å øke samarbeidet mellom Norge og Filipinene. BBS er en organisasjon som spesialiserer seg på sosialt entreprenørskap. I motsetning til andre organisasjoner, kommer BBSs årlige inntekter ikke kun fra det offentlige og næringslivet. Mer enn 90% av vår totale inntekt i 2013, kom fra vårt lokale loppemarked, vår årlige konsert og arbeid på ulike festivaler i området.

Vi spiller en viktig rolle i vårt lokalsamfunn. Gjennom BBS lever frivillighetsånden enda. På loppemarkedet møtes frivillige fra ulike deler av samfunnet. Vi har aktive pensjonister som lever meningsfylte liv ved å bidra til en god sak. Vi legger til rette for at folk fra NAV og HIAS kan få arbeidstrening, og vi tar imot folk fra KIF. I tillegg har vi en arena der flyktninger kan komme for å få språktrening, og gi sitt bidrag til samfunnet. BBS har også en økende gruppe frivillige som hjelper oss med oppdrag innen vakthold året rundt.

På Filipinene konsentrerer vi oss om å beskytte barnas interesser, enten de bor på gata, i fattige bydeler eller i områder rammet av naturkatastrofer. Vi har også tro på å samarbeide med andre som setter barnas behov øverst, slik som foreldre og nær familie, skoler, universiteter, private hjelpeorganisasjoner og det offentlige. Dette er grunnen til at vi engasjerer oss i bærekraftige, rettighetsbaserte prosjekter med lokale partnere i landet. Lokale problemer trenger tross alt lokale løsninger. I dag leder vi et familiesenter for gatebarn i Manila. Mer enn 70 barn og deres foreldre får tilgang til mat, medisinsk hjelp og utdanning med støtte fra oss og de lokale myndighetene. Vårt store nettverk gir dem også tilgang til verdifulle kurs i menneskerettigheter, foreldrearbeid, mat og helse, førstehjelp, katastrofeledelse osv. Vi tilbyr også ALS (Alternative Learning System) og arbeidstreningsprogram for foreldre.