Bli fadder til Brobyggerstiftelsen

Brobyggerstiftelsens Loppemarked

Her kan du finne alt mulig av fantastiske ting og snurrepiperier. Følg loppemarkedet på facebook!

 

Åpningstider:

Mandag-fredag 11-16 (17)
Lørdag 11-15

Våre prosjekter på Philippinene

Bridge Builder Foundation Norway

Brobyggerstiftelsen driver et senter for gatebarn i Manila, Filippinene.
Alle inntekter kommer fra frivillig innsats.

Mabini Basey

Tyfonen i 2013 ødela flere hus og skolen. 335 elever begynner på
ungdomsskolen i juni 2016. De har bare klasserom til 40.